Teologia

studia jednolite magisterskie

Orientacyjny limit miejsc: 80

Opis studiów

Teologia to jedna z najstarszych dyscyplin uniwersyteckich. Studentki i studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą i zdobywają umiejętności potrzebne do pomocy drugiemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, głównie w rozwoju religijnym i duchowym. Badają odniesienie człowieka do transcendencji oraz religijny wymiar życia ludzkiego zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Studia obejmują zajęcia z zakresu filozofii, teologii, pedagogiki i psychologii. Zapewniają także rzetelną formację intelektualną i duchową oraz przygotowanie do posługi duszpasterskiej. Specjalność kapłańska przeznaczona jest dla kandydatów do kapłaństwa, którzy zostali już przyjęci do odpowiedniego diecezjalnego bądź zakonnego seminarium duchownego.

Atuty kierunku

Kierunek daje możliwości wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego, jak i duchowego i społecznego. Badania i zajęcia mają wymiar interdyscyplinarny. Pozwalają na integralne spojrzenia na różnego rodzaju przejawy życia duchowego i religijnego. Łączą poznanie rozumu i wiary.

Specjalności w ramach kierunku

 • Kapłańska,
 • Katechetyczno-pastoralna (stacjonarne i niestacjonarne).

Wybrane przedmioty na studiach

 • Antropologia filozoficzna,
 • Teoria poznania,
 • Historia Kościoła,
 • Egzegeza biblijna,
 • Patrystyka,
 • Psychologia pastoralna,
 • Pedagogika,
 • Teologia dogmatyczna,
 • Teologia moralna,
 • Prawo kanoniczne.

Praca po studiach

Absolwenci teologii mogą pracować jako: duchowny katolicki, nauczyciel religii, katecheta parafialny, pracownik instytucji i organizacji kościelnych, takich jak: Caritas, wydziały duszpasterskie i katechetyczne kurii biskupich, sądy kościelne, redakcje czasopism katolickich i rozgłośnie radiowe.