Turystyka i Rekreacja

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z wielu obszarów nauk (przyrodniczych, społecznych, humanistycznych), ponadto kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych. Program nauczania obejmuje treści m.in. z zakresu: geografii, ekonomii, prawa, socjologii, psychologii, fizjologii, architektury, historii sztuki. Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich istnieje możliwość rozwoju indywidualnego profilu kształcenia dzięki szerokiej ofercie specjalności i zajęć do wyboru. Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych (m.in praktyki studenckie, staże, ćwiczenia terenowe), intensywna nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji w sferze nowych technologii.

Atuty kierunku

Studia przygotowują do pracy w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki turystycznej, w którym wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Łączą wykształcenie uniwersyteckie z praktycznymi kwalifikacjami. Dają solidne podstawy do kształtowania własnej ścieżki zawodowej poprzez wybór spośród wielu specjalności i przedmiotów. Są prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Mają ugruntowaną renomę, w rankingu „Perspektywy 2018” zajęły pierwsze miejsce w Polsce.

Specjalności w ramach kierunku

Studia licencjackie (stacjonarne):

 • Hotelarstwo i turystyka zdrowotna,
 • Rekreacja ruchowa,
 • Turystyka kulturowa,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych,
 • Zarządzanie eventami.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geografia turystyczna wybranych krajów,
 • Hotelarstwo,
 • Ekonomia,
 • Prawo w turystyce i rekreacji.

Praca po studiach

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: firmach touroperatorów; agencjach turystycznych, hotelarstwie, branży MICE (organizacja eventów, konferencji itp.), firmach konsultingowych, obiektach Spa&Wellness, instytucjach kultury, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach zarządzających formami ochrony przyrody (m.in. parkach narodowych, krajobrazowych), organizacjach turystycznych; jako: piloci i przewodnicy turystyczni, animatorzy i instruktorzy rekreacji ruchowej; prowadząc własny biznes.

Turystyka i Rekreacja

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc:

Specjalności w ramach kierunku

Studia magisterskie (stacjonarne):

 • Turystyka międzynarodowa,
 • Turystyka dostępna,
 • Zarządzanie w turystyce,
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce,
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Planowanie turystyczne,
 • Produkt turystyczny,
 • Systemy rezerwacyjne usług turystycznych,
 • Przedsiębiorczość w turystyce,
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych.