Turystyka i Rekreacja

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą wiedzę z wielu obszarów nauk (przyrodniczych, społecznych, humanistycznych), ponadto kształtują umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy w sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych. Program nauczania obejmuje treści m.in. z zakresu: geografii, ekonomii, prawa, socjologii, psychologii, fizjologii, architektury, historii sztuki. Zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich istnieje możliwość rozwoju indywidualnego profilu kształcenia dzięki szerokiej ofercie specjalności i zajęć do wyboru. Istotnym elementem nauczania jest bogaty pakiet przedmiotów praktycznych i specjalistycznych (m.in praktyki studenckie, staże, ćwiczenia terenowe), intensywna nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji w sferze nowych technologii.

Atuty kierunku

Studia przygotowują do pracy w bardzo dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki turystycznej, w którym wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę. Łączą wykształcenie uniwersyteckie z praktycznymi kwalifikacjami. Dają solidne podstawy do kształtowania własnej ścieżki zawodowej poprzez wybór spośród wielu specjalności i przedmiotów. Są prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Mają ugruntowaną renomę, w rankingu „Perspektywy 2018” zajęły pierwsze miejsce w Polsce.

Specjalności w ramach kierunku

Studia licencjackie (stacjonarne):

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: firmach touroperatorów; agencjach turystycznych, hotelarstwie, branży MICE (organizacja eventów, konferencji itp.), firmach konsultingowych, obiektach Spa&Wellness, instytucjach kultury, jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach zarządzających formami ochrony przyrody (m.in. parkach narodowych, krajobrazowych), organizacjach turystycznych; jako: piloci i przewodnicy turystyczni, animatorzy i instruktorzy rekreacji ruchowej; prowadząc własny biznes.

Turystyka i Rekreacja

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc:

Specjalności w ramach kierunku

Studia magisterskie (stacjonarne):

  • Turystyka międzynarodowa,
  • Turystyka dostępna,
  • Zarządzanie w turystyce,
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce,
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Planowanie turystyczne,
  • Produkt turystyczny,
  • Systemy rezerwacyjne usług turystycznych,
  • Przedsiębiorczość w turystyce,
  • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych.