Zarządzanie i prawo w biznesie

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Zarządzanie i prawo w biznesie jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne uzyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Cechą wyróżniającą ten kierunek studiów jest to, że przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny. W związku z tym absolwent charakteryzować się będzie dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i administracji publicznej. Osoby te będą zdolne do uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach ich wymiaru ekonomicznego oraz prawnego. Absolwenci tego kierunku otrzymają również praktyczną wiedzę i posiądą umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku

Do głównych atutów studiów „zarządzanie i prawo w biznesie” należy zaliczyć: ich program, który zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania, ekonomii i prawa, a także 3 miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach, podczas których student nabędzie niezbędnego doświadczenia zawodowego, co  ułatwi mu znalezienie odpowiedniego dla niego zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Niewątpliwą zaletą kierunku jest również to, że studenci uczyć  się będą biznesowego języka angielskiego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wstęp do wiedzy o państwie i prawie,
 • Mikroekonomia,
 • Prawo cywilne,
 • Prawo publiczne w zarządzaniu,
 • Podstawy zarządzania,
 • Informatyka w zarządzaniu,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy marketingu,
 • Podatki i prawo podatkowe,
 • Zarządzanie projektami.

Praca po studiach

Interdyscyplinarny program studiów umożliwi studentom wybór oryginalnych ścieżek rozwoju kompetencji w dziedzinach, takich jak: zarządzanie, ekonomia, finanse oraz  prawo kontraktów i spółek, rynek finansowy, prawo podatkowe, prawo bankowe czy prawo ochrony środowiska. Absolwent będzie przygotowany jest do pełnienia funkcji menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej (lub relatywnie autonomicznej jednostce organizacyjnej).

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019

Zarządzanie i prawo w biznesie

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80/120

Opis studiów

„Zarządzanie i prawo w biznesie” jest kierunkiem opartym na innowacyjnej formule pozwalającej na jednoczesne pozyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Dzięki proponowanej ofercie kształcenia student zyskuje wiedzę na wysokim poziomie, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną; zdobywa tym samym wysokie kwalifikacje zawodowe. Ponieważ przekazywane w czasie studiów treści mają charakter interdyscyplinarny (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania, ekonomii i prawa), absolwent będzie charakteryzował się  dużą elastycznością i mobilnością, będzie zdolny do podjęcia różnych funkcji menedżerskich w gospodarce i sferze publicznej.

Atuty kierunku

Do głównych atutów studiów „zarządzanie i prawo w biznesie” należy zaliczyć: ich program, który zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania, ekonomii i prawa, a także 3 miesięczne praktyki w przedsiębiorstwach, podczas których student nabędzie niezbędnego doświadczenia zawodowego, co ułatwi mu znalezienie odpowiedniego dla niego zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy. Niewątpliwą zaletą kierunku jest również to, że studenci uczyć się będą biznesowego języka angielskiego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Koncepcje zarządzania,
 • Statystyka matematyczna,
 • Etyka w biznesie,
 • Prawo spółek handlowych,
 • Psychologia w zarządzaniu,
 • Prawo bankowe,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Analiza i zarządzanie inwestycjami,
 • Prawo ubezpieczeniowe,
 • Ekonomia menedżerska.

Praca po studiach

Absolwent będzie przygotowany jest do pełnienia funkcji menedżera wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej (lub relatywnie autonomicznej jednostce organizacyjnej), który ponosi odpowiedzialność za wykonanie działań prowadzących do sukcesu i pomyślności przedsiębiorstwa. Będzie przygotowany do zarządzania przedsiębiorstwem i do integrowania prac funkcjonalnych menedżerów, prawników, konsultantów i specjalistów.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019