Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Anglistyki

Studia Podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym”
Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Specjalistycznych
Studia podyplomowe „Metodyka języka angielskiego w edukacji elementarnej”
Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego
Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)
Studia Podyplomowe „Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim”