Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Studia Podyplomowe Animator Teatralny
Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Studia Podyplomowe Edytorstwa
Studia Podyplomowe Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów