Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Historycznym

Studia Podyplomowe Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym
Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
Podyplomowe Studia Historii