Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego
Studia Podyplomowe Coachingu
Studia Podyplomowe Digital Marketing
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa
Studia Podyplomowe Dziennikarstwa Ekonomicznego
Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa i Podstawy Przedsiębiorczości
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie
Studia Podyplomowe Kreowanie wizerunku osób i instytucji w przestrzeni publicznej
Studia Podyplomowe Media Relations
Studia Podyplomowe Public Relations
Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji
Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych
Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami wg Metodyki Ten Step TM
Studia Podyplomowe Zarządzania Publicznego
Studia Podyplomowe Zarządzania w Mediach Lokalnych
Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Studium Praktycznych Umiejętności Menedżerskich
Zarządzanie Wartością Klienta