Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych

Studia Podyplomowe „Etyka Nauczycielska” /ETNA/
Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą
Studia Podyplomowe Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia
Studium Podyplomowe i Kurs Dokształcający- Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii
Specjalizacja kliniczna w IP UAM
Studia Podyplomowe z Psychoonkologii Klinicznej
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów oraz Kurs Dokształcający w Zakresie Przygotowania Pedagogicznego dla Studentów Psychologii