Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Neofilologii

Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego
Podyplomowe Studium Interlingwistyki