Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu

Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Studia Podyplomowe Terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika
Studia Podyplomowe Informatyka i Zajęcia Komputerowe