Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji

Studia Podyplomowe Administracji
Studia Podyplomowe Coaching w Zarządzaniu
Studia Podyplomowe Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia Podyplomowe Mediacji
Studia Podyplomowe Prawa Pracy
Studia Podyplomowe Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego
Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej
Studia Podyplomowe Profesjonalny Mediator Gospodarczy
Studia Podyplomowe Prawo w Biznesie