Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Studia Podyplomowe Akademia Trenera
Studia Podyplomowe Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społecznej
Studia Podyplomowe Asystent Rodziny
Studia Podyplomowe Autyzm - Edukacja i rehabilitacja osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne
Studia Podyplomowe Edukacja Alternatywna w zakresie Pedagogiki Waldorfskiej
Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Studia Podyplomowe Gerontologia
Studia Podyplomowe Logopedia
Studia Podyplomowe Neurologopedia
Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji
Studia Podyplomowe Surdologopedia
Studia Podyplomowe Surdopedagogika
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Poznań)
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (Gniezno)
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna
Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą
Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna