Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
Studia Podyplomowe Teologii
Studia Podyplomowe Przygotowania do Życia w Rodzinie
Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania Strukturami Kościelnymi