Studenci z Białorusi

Studenci z Białorusi relegowani z uczelni macierzystych, którzy są zainteresowani kontynuacją studiów w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu składają wniosek kierowany do Rektora UAM. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający usunięcie studenta z uczelni białoruskiej.

W późniejszym terminie student zostanie zobowiązany do uzupełnienia pozostałych wymaganych dokumentów, m.in. potwierdzających dotychczasowe wykształcenie.

Szczegółowych informacji udziela Sekcja Spraw Studenckich:

ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
pokój nr 25 oraz 27, parter
tel. +48 61 829 4375
tel. +48 61 829 4059
e-mail: amuoes@amu.edu.pl