Warunki rekrutacji

Chemia aplikacyjna

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3.5 lata (7 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów

Chemia aplikacyjna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym założeniem jest kształcenie studentów z zakresu chemii z nastawieniem na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Zadania te realizowane są poprzez rozwijanie umiejętności pracy studenta w laboratorium chemicznym, między innymi w ramach różnych projektów, także badawczych, czy praktyk studenckich.

Nazwa kierunku w pełni oddaje zakres materiału i wiedzy jaką będą mogli przyswoić studenci wybierający ten kierunek. Poza ogólną wiedzą chemiczną i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do samodzielnej pracy w laboratorium, szczególny nacisk położony jest na aspekty związane charakterem inżynieryjnym - także w jego specjalistycznej odmianie.

Atuty kierunku

Atutem kierunku chemia aplikacyjna jest nastawienie programu kształcenia na praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z zakresu chemii dzięki odpowiednim formom prowadzenia zajęć, np. liczne pracownie, zadania projektowe, fakultatywne szkolenia czy praktyki zawodowe. Nie bez znaczenia jest także możliwość uzyskania kompetencji inżynierskich, które zdecydowanie mogą być atutem absolwenta na rynku pracy, a następnie w trakcie podjętej pracy zawodowej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczne aspekty projektowania syntezy chemicznej,
 • Podstawy chemii materiałów,
 • Grafika inżynierska,
 • Komputerowa analiza danych,
 • Oprogramowanie wspomagające pracę chemika,
 • Pracownie projektowe,
 • Praktyki studenckie.

Praca po studiach

Absolwent kierunku oprócz wiedzy z zakresu chemii posiadać będzie umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Taki typ absolwenta jest poszukiwany w branży chemicznej, coraz częściej kładącej nacisk na prace badawczo-rozwojowe. W związku z powyższym docelowym miejscem, w którym absolwent chemii aplikacyjnej może znaleźć zatrudnienie jest przede wszystkim przemysł chemiczny i pokrewny wymagający umiejętności pracy w laboratorium chemicznym i rozwiązania problemów z zakresu prac inżynieryjnych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3chemia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3chemia
(część pisemna lub ustna)
0.601
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.50
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.50
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.