Warunki rekrutacji

Geologia (studia inżynierskie 3,5-letnie)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3.5 lata (7 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis studiów

Studia inżynierskie na kierunku geologia mają charakter studiów zawodowych z elementami pracy naukowo-badawczej. Oferta przedmiotów umożliwi Ci zdobycie wiedzy ogólnogeologicznej, poszerzonej o umiejętności praktyczne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Treści zajęć mieszczą się głównie w obszarze nauk o Ziemi, ale także nauk technicznych (budownictwa). Pierwsze 4 semestry pozwalają na opanowanie podstaw wiedzy i wzbudzenie w sobie zainteresowań specjalistycznych, a w efekcie wybór tematu pracy inżynierskiej oraz dalszej ścieżki kształcenia. Od 5. semestru, w porozumieniu z promotorem pracy, samodzielnie wybierasz ponad 50% zajęć z bogatej puli przedmiotów z zakresu geologii inżynierskiej z elementami geotechniki lub hydrogeologii.

Atuty kierunku

Zdobycie podstaw wiedzy specjalistycznej wymaganej na rynku pracy w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii z wykorzystaniem technik komputerowych. Kanon tej wiedzy uzupełniony jest o wybrane elementy najnowszych osiągnięć techniczno-analitycznych. Podczas studiów możliwe jest zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez letnie staże w firmach geologicznych współpracujących z UAM. Zajęcia prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geologia dynamiczna,
 • Podstawy paleontologii i stratygrafii,
 • Hydrogeologia,
 • Geologia inżynierska,
 • Budownictwo ogólne,
 • Ujęcia wód podziemnych,
 • Projektowanie odwodnień,
 • Fundamentowanie,
 • Specjalistyczna pracownia komputerowa,
 • Systemy informacji przestrzennej.

Praca po studiach

 • Firmy zajmujące się badaniami i pracami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi (m. in. Geoprojekt-Poznań, Menard Polska, Hydrokonsult),
 • Administracja geologiczna (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Okręgowe Urzędy Górnicze),
 • Instytuty badawcze (Państwowy Instytut Geologiczny).

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • tel.: 61 829 6121
   • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
   • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko

   • poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
   • środa: godz. 13:00-15:00
   • czwartek: godz. 10:00-15:00
   • piątek: godz. 10:00-14:00
   • sobota: godz. 8:00 - 15:00