Warunki rekrutacji

Informatyka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3.5 lata (7 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Matematyki i Informatyki

Opis studiów

Informatyka to kierunek dla osób, które chcą nabyć umiejętności przygotowywania, realizacji i wdrażania projektów informatycznych oraz nauczyć się programowania i posługiwania się oprogramowaniem istniejącym, bazami danych, sieciami komputerowymi.

Atuty kierunku

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ściśle współpracuje z firmami z branży IT, aby zapewnić swoim studentom różnorodność obszarów nauki oraz pozwolić im posiąść wiedzę dostosowaną do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Algorytmy i struktury danych
 • Bazy danych
 • Projektowanie obiektowe
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sztuczna inteligencja
 • Statystyka

Praca po studiach

Absolwenci kierunku Informatyka mogą podjąć pracę na różnych stanowiskach w koncernach informatycznych, firmach technologicznych, w różnych branżach takich jak: bankowość i finanse, ubezpieczenia, administracja, uczelnie wyższe.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.401
3informatyka
(część pisemna)
rozszerzony0.401
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
3matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.501
4fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.301
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Matematyki i Informatyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.