Warunki rekrutacji

Technologie informatyczne (Piła)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3.5 lata (7 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPiła
 • WydziałNadnotecki Instytut UAM w Pile

Opis Studiów

Informatyczne studia inżynierskie na kierunku Technologie Informatyczne w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile realizowane są wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki. Program inżynierski trwa 3,5 roku i po jego ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie technologii informatycznych.

Atuty kierunku

W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z informatyki, uzyskując przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej. Organizacja studiów przewiduje dla studentów 3-goroku możliwość odbywania jednego semestru studiów w ramach programu SOCRATES/ERASMUS+ na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie czy hiszpańskie).

Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej jak i w trakcie zajęć.

Studia są prowadzone we współpracy z firmami z branży IT (m.in. Quad/Graphics Europe, Philips Lighting Poland, mającymi swoje siedziby w Pile), angażującymi się w dydaktykę i rozwój kierunku studiów oraz organizację projektów/praktyk od pierwszego roku studiów.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Algorytmika i inżynieria programowania,
 • Technologie informacyjne i internetowe,
 • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów,
 • Modelowanie i optymalizacja systemów,
 • Technologie mobilne.

Praca po studiach

Obecne trendy pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Inżynier - informatyk to przyszły programista w firmach komputerowych, administrator sieci, twórca stron internetowych, manager projektów IT, informatyk w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
3informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
3matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.501
4fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.301
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Nadnotecki Instytut w Pile UAM
  • Godziny i miejsce przyjmowania dokumentów zostaną podane wkrótce.