Warunki rekrutacji

Technologie komputerowe

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3.5 lata (7 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Kierunek technologie komputerowe to studia informatyczne pozwalające uzyskać tytuł inżyniera z kompetencjami w obszarze nauk ścisłych oraz technicznych. Ukończenie studiów pozwoli w sposób twórczy stosować i rozwijać technologie komputerowe, rozumiane jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy i praktyki o szerokim znaczeniu dla współczesnej gospodarki. Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą i umiejętnościami, przede wszystkim praktycznymi, dotyczącymi różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych, elektroniki analogowej i cyfrowej, telekomunikacji i automatyki, jak i tworzenia i zarządzania systemami informatycznymi, aplikacjami (także mobilnymi) oraz usługami sieciowymi/internetowymi. Studia przygotują do pracy we własnym przedsiębiorstwie, firmie, jak i w korporacji.

Atuty kierunku

Student zdobywa szeroką wiedzą w zakresie różnych dziedzin informatyki. Jest przygotowany do pracy zespołowej oraz posiada wiele umiejętności inżynierskich w obszarze najnowocześniejszych technik (tele-)informatycznych. Posiada zdolność dostosowywania się do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, w warunkach szybko zmieniającego się rynku pracy kształtowanego przez rozwój nowych technologii. Zdobywa dobre przygotowanie kompetencyjne — teoretyczne i praktyczne, a także techniczne i pozatechniczne.

Specjalności w ramach kierunku

 • Technologie internetowe,
 • Pomiary i sterowanie,
 • Sieci i teleinformatyka,
 • Programowanie,
 • Bezpieczeństwo.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Bazy danych/SQL,
 • Analityka i optymalizacja serwisów WWW,
 • Inżynieria oprogramowania/UML i wzorce projektowe,
 • Programowanie urządzeń mobilnych,
 • Technologie handlu elektronicznego e-commerce,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Technologie aplikacji internetu przyszłości,
 • Zaawansowane języki programowania,
 • Elektronika cyfrowa,
 • Telekomunikacja.

Praca po studiach

Absolwenci podejmują pracę w różnych firmach i na różnych stanowiskach skutecznie konkurując z absolwentami innych uczelni czy wydziałów. Zdobyta teoria i praktyka pozwala łatwo znaleźć zatrudnienie. Czas do znalezienia pracy jest bardzo krótki. Poza pracą programisty, absolwent może być projektantem stron, aplikacji i usług internetowych, specjalistą handlu elektronicznego i reklamy internetowej, administratorem i architektem systemów oraz sieci, elektronikiem czy specjalistą od cyberzagrożeń.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
3matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
4fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.40
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.40
rozszerzony0.40
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3chemia
(część pisemna lub ustna)
0.601
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.