Warunki rekrutacji

Administracja

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Prawa i Administracji

Opis studiów

Jako absolwent tego kierunku jesteś przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwali Ci na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej.

Atuty kierunku

Po studiach na tym kierunku będziesz posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji. Pozwoli to na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych, a także na zdobycie umiejętności rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Publiczne prawo konkurencji,
 • Prawo spółek,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Legislacja w administracji,
 • Prawo rynku finansowego,
 • Postępowanie sądowo - administracyjne,
 • Prawo Unii Europejskiej,
 • Prawo rodzinne i spadkowe,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Prawo żywnościowe.

Praca po studiach

Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych szczebla wyższego w następujących jednostkach, i sferach aktywności:

 • Urzędu Skarbowego,
 • Izby Skarbowej,
 • Urzędu Celnego,
 • Izby Celnej,
 • Kontroli Skarbowej,
 • Samorządu terytorialnego,
 • Służby cywilnej,
 • Administracji sądowej,
 • Służb mundurowych (policji, straży, inspekcji drogowej),RIO oraz NIK,
 • Instytucji unijnych,
 • Agencji rządowych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.401
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Prawa i Administracji
  • tel.: 61 829 3111
  • Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

   Collegium Iuridicum, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.