Warunki rekrutacji

Archeologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Archeologii

Opis studiów

Studia w Instytucie Archeologii to nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale także wielka przygoda, która odbywa się na ścieżkach, czasami żmudnego, ale zawsze ciekawego rozwiązywania zagadek przeszłości. Jako student będziesz uczyć się od naukowców o międzynarodowym doświadczeniu. Badania naukowe są skoncentrowane na pradziejach i okresie średniowiecznym w Polsce i Europie, Archeologii Basenu Morza Śródziemnego oraz sposobach skutecznej i nowoczesnej ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W programach studiów wykorzystano bardzo szeroko doświadczenia różnych dyscyplin, m.in. historii, antropologii, geologii, geografii oraz nauk ścisłych. Zakres swej specjalizacji można kształtować zgodnie z zainteresowaniami w trakcie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Atuty kierunku

Absolwenci archeologii to najczęściej osoby kreatywne o szerokim zakresie umiejętności i zainteresowań. Już w trakcie studiów będziesz uczył się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości (m.in. genetyki, geofizyki, geografii czy chemii). Archeologia to przede wszystkim „otwarty” kierunek studiów, który daje możliwość uprawiania nauki na wiele różnych sposobów i pozwala na prowadzenie badań praktycznie na całym świecie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna,
 • Archeologia Orientalna i Antyczna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Archeologia powszechna (części od I do VI),
 • Metodyka badań terenowych,
 • Technologie informacyjne w archeologii,
 • Archeologia starożytnego Egiptu,
 • Archeologia i sztuka Anatolii,
 • Podstawy historii i metodologii archeologii,
 • Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy,
 • Człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami,
 • Archeologia historyczna,
 • Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej.

Praca po studiach

Absolwenci Instytutu Archeologii UAM to cenieni profesjonaliści, posiadający rozległą wiedzę i pełne kompetencje do podjęcia pracy w instytucjach naukowych, muzealnych, konserwatorskich, kulturalno-oświatowych i turystycznych. Możliwości pracy "po studiach" są duże, ponieważ w trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
4dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski, matematyka)
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1historia
(część pisemna lub ustna)
0.601
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3dowolny przedmiot
(inny niż: historia, język obcy nowożytny)
(część pisemna lub ustna)
0.201

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.