Warunki rekrutacji

Astronomia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Astronomia jest obok matematyki i fizyki podstawowym kierunkiem studiów w kanonie akademickich nauk ścisłych. Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki UAM posiada niezbędny i wymagany przepisami potencjał kadrowy, naukowy, organizacyjny oraz sprzęt  do prowadzenia  tego studiów na kierunku na najwyższym poziomie. Program kształcenia obejmuje wszystkie ważne współcześnie działy astronomii.

Atuty kierunku

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku astronomia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia lub pracy zawodowej. Nieliczni absolwenci, którzy nie kontynuują studiów znajdują zatrudnienie przeważnie w firmach informatycznych dzięki swojemu gruntownemu praktycznemu przygotowaniu w tym obszarze. Również firmy z obszary zastosowań technik satelitarnych stanowią potencjalne miejsca zatrudnienia licencjatów po astronomii.

Specjalności w ramach kierunku

 • Astronomia obserwacyjna,
 • Zastosowanie sztucznych satelitów Ziemi.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Matematyka,
 • Fizyka,
 • Pracownia informatyczna,
 • Astronomia ogólna,
 • Mechanika nieba,
 • Fotometria,
 • Spektroskopia,
 • Astrofizyka gwiazdowa.

Praca po studiach

 • instytucje edukacyjne,
 • instytucje naukowe,
 • instytucje finansowe,
 • firmy informatyczne,
 • własna działalność gospodarcza.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język angielski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(inny niż: język angielski)
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.10
3fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.401
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.40
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.301
język obcy nowożytny
(inny niż: język angielski)
(część pisemna lub ustna)
0.20
3fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.601
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.20
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.20
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.