Warunki rekrutacji

Filologia, specjalność filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

OPIS STUDIÓW:

Specjalność wietnamistyka to jedyne studia w Polsce oferowane na UAM, które zajmują się badaniami nad Wietnamem. Specjalność oferuje bogatą gamę zajęć. Oprócz nauki języka wietnamskiego od podstaw, istnieje możliwość studiowania języka angielskiego a także dodatkowego z obszaru Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowo studenci uczęszczają na zajęcia z historii, kultury i literatury Wietnamu.

ATUTY KIERUNKU:

 • Możliwość wyjazdu na roczne bądź półroczne stypendium do Wietnamu
 • Studenci bardzo aktywnie włączają się w przygotowanie dni kultury Wietnamu. Podczas takiego dnia wygłaszają referaty naukowe, pokazują zdjęcia i opowiadają o swoich wyjazdach do Azji, prezentują tradycyjne tańce wietnamskie.
 • Praktyczne przygotowanie do pracy w korporacjach międzynarodowych współpracujących z Wietnamem

WYBRANE PRZEDMIOTY NA STUDIACH:

 • Praktyczna nauka języka wietnamskiego
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Wstęp do wiedzy o Azji Południowo-Wschodniej
 • Gramatyka opisowa j. wietnamskiego
 • Historia Wietnamu

PRACA PO STUDIACH:

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.501
3geografia
(część pisemna)
rozszerzony0.301
historia
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język mniejszości narodowej
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.