Warunki rekrutacji

Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis kierunku

Filologia litewska to unikatowa specjalność. Oferta skierowana jest do ludzi ambitnych, otwartych na odmienność i ciekawych świata, którzy chcą zdobyć umiejętności biegłego posługiwania się językiem litewskim.

Trzyletnie studia licencjackie zapewnią poznanie języka litewskiego na bardzo dobrym poziomie, kontynuację nauki jednego dodatkowego języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) na poziomie zaawansowanym, fascynujące wykłady językoznawcze, które odkryją przed Wami wiele tajemnic systemu językowego, jak również zajęcia poświęcone literaturze, kulturze, historii, wiedzy o kraju i społeczeństwie Litwy. Zdobytą w Zakładzie Bałtologii wiedzę będziecie mogli zweryfikować na zagranicznym stypendium, które jest bardzo ważną częścią studiów.

Atuty kierunku

Poza kompetencjami językowymi celem studiów jest również umożliwienie zdobycia wiedzy o kulturze, mitologii i literaturze Litwy oraz jej historii (w dużej części wspólnej z Polską). Zarówno zdobycie zaawansowanych umiejętności językowych jak i szerokiej, zróżnicowanej wiedzy o Litwie otwiera perspektywy znalezienia zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, firmach prywatnych, a także w charakterze tłumacza, również przysięgłego.

Wybrane przedmioty:

 • Praktyczna nauka języka litewskiego
 • Gramatyka opisowa języka litewskiego
 • Historia Litwy
 • Kultura współczesnej Litwy
 • Historia literatury litewskiej

Praca po studiach:

 • placówki dyplomatyczne,
 • zagraniczne ośrodki kultury u nauki
 • media
 • formy prywatne

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.501
3geografia
(część pisemna)
rozszerzony0.301
historia
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język mniejszości narodowej
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.