Warunki rekrutacji

Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Kierunek Biofizyka, specjalność biofizyka molekularna łączy w sobie aspekty fizyki, chemii, biologii oraz matematyki. Ewoluując z tych dziedzin stworzyła silną i spójna dyscyplinę naukową, mająca odniesienie w medycynie oraz w przemyśle. Kierunek umożliwia studentom w pełni zsynchronizowane, interdyscyplinarne kształcenie się w wymienionych naukach przyrodniczych, zgodnie ze specjalnie przygotowanym programie studiów. Biofizyka to nie tylko okazja poznania prawideł rządzących światem materii, ale również niesamowity trening umysłu, który pomoże Ci zmierzyć się z każdym wyzwaniem zawodowym w przyszłości.

Atuty kierunku:

 • przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, biologii i chemii w zakresie pozwalającym na zrozumienie i interpretację obserwowanych zjawisk i procesów biologicznych oraz swobodne posługiwanie się podstawową terminologią tych dziedzin nauki;
 • nauczenie metodyki pracy doświadczalnej, analizy danych, tworzenia modeli matematycznych oraz symulacji komputerowych;
 • zapoznanie z podstawowymi technikami laboratoryjnymi związanymi z przygotowaniem i analizą preparatów biologicznych;
 • wykształcenie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy biofizyka.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Podstawy termodynamiki,
 • Podstawy biochemii,
 • Podstawy optyki,
 • Biophysical laboratory,
 • Fotowoltaika,
 • Fizyka cieczy.

Praca po studiach:

 • szkolnictwo
 • instytucje naukowe
 • firmy zaawansowanej technologii
 • własna działalność gospodarcza

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.601
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.