Warunki rekrutacji

Biofizyka, specjalność optyka okularowa z optometrią

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Fizyki

Opis studiów

Celem studiów I stopnia na kierunku biofizyka i specjalności optyka okularowa z optometrią jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów – optyków okularowych, potrafiących dobrać i wykonać okulary korekcyjne oraz inne pomoce wzrokowe, jak również wykonać badanie refrakcji w ramach podstawowej diagnostyki układu wzrokowego. Wydział nieustannie poszerza obszary współpracy naukowej, dydaktycznej i technicznej z wieloma ośrodkami akademickimi, podmiotami gospodarczymi i organizacjami środowiskowymi. Podpisane umowy o współpracy pozwalają wzmocnić zaplecze kadrowe oraz doposażyć pracownie w specjalistyczny sprzęt oraz materiały, a także w zdecydowanie większym stopniu powiązać przekazywane na studiach treści z praktyką.

Atuty kierunku

Zajęcia prowadzone są przez pracowników dydaktycznych, dyplomowanych optyków i optometrystów oraz lekarzy okulistów z Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego. Ogromne znaczenie przywiązujemy do kształcenia umiejętności praktycznych, dlatego istotny element kształcenia stanowią zajęcia w świetnie wyposażonym Laboratorium Technologii Okularowej. Ważną rolę w kształceniu umiejętności oraz postaw przyszłych optyków okularowych pełni 3-tygodniowa praktyka w najlepszych zakładach optycznych.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Optyka geometryczna,
 • Optyka fizjologiczna 1 i 2,
 • Biologia człowieka 1, 2 i 3,
 • Biologia układu wzrokowego 1 i 2,
 • Optyka okularowa 1 i 2,
 • Moduł technologii okularowej,
 • Procedury badania refrakcji - podstawowe o rozszerzone,
 • Percepcja wzrokowa z elementami neuronauki,
 • Słabowidzenie i pomoce wzrokowe,
 • Soczewki kontaktowe z elementami patologii przedniego odcinka oka.

Praca po studiach

Jak wynika z analizy potrzeb rynku pracy oraz wyników badania karier, istnieje duże zapotrzebowanie na optyków okularowych z wyższym wykształceniem. Rynek pracy dla absolwentów studiów licencjackich z zakresu optyki okularowej jest dobrze rozwinięty i chłonny - obejmuje zakłady optyczne, gabinety optometryczne, zakłady produkcyjne z branży optycznej i firmy zajmujące się dystrybucją oraz serwisowaniem sprzętu optycznego.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.601
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Fizyki
  • Informacja zostanie podana wkrótce.