Warunki rekrutacji

Biotechnologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Biologii

Opis studiów

Biotechnologia  to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają podstawową wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii. Potrafią wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach  w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Atuty kierunku

Biotechnologia to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę w zakresie procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii a także ekonomii i matematyki. Studenci w ramach prac licencjackich mają możliwość udziału w badaniach procesów komórkowych, białek i kwasów nukleinowych oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami. Daje to bogatą ofertę zajęć dydaktycznych oraz wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów. Studenci, w ramach modułów wybieralnych, mogą sami kierować swoją ścieżką kształcenia.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Molekularna biologia komórki,
 • Inżynieria genetyczna,
 • Mikrobiologia przemysłowa,
 • Inżynieria białek,
 • Wirusologia,
 • Inżynieria komórkowa i tkankowa,
 • Aspekty prawne i etyczne biotechnologii,
 • Immunologia,
 • Maszyny molekularne,
 • Techniki analizy DNA.

Praca po studiach

Nasi absolwenci są przygotowani do pracy :

 • na uczelniach i w instytutach badawczych,
 • w biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • w firmach farmaceutycznych, chemicznych i biotechnologicznych,
 • w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
 • w firmach wykorzystujących bioprocesy, zwłaszcza w zakładach spożywczych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia także założenie własnej firmy biotechnologicznej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.70
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.701
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Biologii
  • tel.: 61 829 5556
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.