Warunki rekrutacji

Biologia i zdrowie człowieka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Biologii

Opis studiów

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, utworzony na Wydziale Biologii UAM. Kierunek przygotowano z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka,  jak również zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia. Celem kierunku jest wykształcenie  specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Atuty kierunku

Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy biologii i zdrowia człowieka,
 • Choroby cywilizacyjne, genetyczne i wieku starczego,
 • Genetyka z elementami diagnostyki molekularnej,
 • Rozwój prenatalny człowieka,
 • Mikrobiologia medyczna,
 • Budowa i fizjologia człowieka,
 • Podstawy bioinformatyki,
 • Podstawy biogerontologii,
 • Biologiczne uwarunkowania procesów poznawczych,
 • Kondycja biologiczna człowieka i metody jej oceny.

Praca po studiach

 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje zajmujące się obsługą biologicznych i medycznych baz danych,
 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • niemedyczne ośrodki świadczące usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne,
 • firmy o profilu biologicznym lub farmaceutycznym,
 • laboratoria badawcze, biomedyczne,
 • instytucje zajmujące się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka,
 • poradnie z zakresu zdrowego stylu życia,
 • gabinety odnowy biologicznej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.70
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.701
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Biologii
  • tel.: 61 829 5556
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.