Warunki rekrutacji

Bioinformatyka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Biologii

Opis studiów

Bioinformatyka jest kierunkiem dla kandydatów zainteresowanych biologią molekularną i technikami informatycznymi, którzy chcą podejmować wyzwania nowoczesnej biologii. Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta na studiach pozwala posługiwać się narzędziami informatycznymi służącymi do analizy olbrzymich i wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych (Big Biomedical Data). Absolwenci potrafią posługiwać się nowoczesnymi metodami bioinformatyki oraz biologii obliczeniowej, operować współczesnymi technologiami informacyjnymi oraz potrafią je zastosować w badaniach biomedycznych i biologii molekularnej. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i skonstruować własne narzędzia informatyczne służące do rozwiązywania konkretnych problemów biologii molekularnej. Szczegółowe informacje na temat studiów Bioinformatyki znajdują się na stronie kierunku (strona wkrótce).

Atuty kierunku

Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program studiów stworzono we współpracy z pracodawcami i firmami bioinformatycznymi (m.in. Roche, Ardigen, GenXone S.A.) wzbogacając go o dodatkowe formy kształcenia (np. kursy i staże w firmach z branży bioinformatycznej). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności, jednak szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – np. analizie danych genomowych, algorytmice czy bioinformatyce strukturalnej.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Maszyny molekularne
 • Algorytmy i struktury danych
 • Bioinformatyka w technikach biologii molekularnej
 • Algorytmy w bioinformatyce sekwencji
 • Badania wielkoskalowe w biologii molekularnej
 • Biologia komórki
 • Biologiczne i biomedyczne bazy danych
 • Bioinformatyka mikroorganizmów i wirusów
 • Symulacja procesów biologicznych
 • Podstawy programowania w języku Python

Praca po studiach

Absolwenci otrzymają tytuł zawodowy licencjata i będą mieli możliwość podejmowania pracy w:

 • krajowych i zagranicznych laboratoriach bioinformatycznych, diagnostycznych i badawczych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania bioinformatycznego (np. na potrzeby diagnostyki medycznej),
 • w działach badawczo-rozwojowych firm farmaceutycznych zajmujących się m.in. poszukiwaniem nowych leków,
 • jednostkach doradczych i projektujących procesy biotechnologiczne,
 • instytucjach zajmujących się obsługą biologicznych i medycznych baz danych,
 • jednostkach administracji publicznej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.10
2język angielski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.35
4biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.35
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.35
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.30
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.101
2język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.201
3matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.351
4biologia
(część pisemna lub ustna)
0.351
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.35
chemia
(część pisemna lub ustna)
0.30
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Biologii
  • tel.: 61 829 5556
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.