Warunki rekrutacji

Chemia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Chemii

Opis studiów

Kierunek chemia umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej czy też technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił otrzymywać związki i substancje chemiczne, wykorzystywać różne metody i techniki do ich analizy, bezpieczne pracować w laboratorium oraz postępować z odpadami. Ponadto będzie posiadać umiejętność interpretacji danych pomiarowych, wyników analiz czy też oszacowania ryzyka.

W kształceniu studentów wykorzystywane są różne formy dydaktyczne (duży udział zajęć praktycznych). Taki sposób kształcenia umożliwi Ci rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczenia, planowanie dalszej kariery poprzez świadomy wybór specjalności, zajęć czy opiekunów naukowych.

Atuty kierunku

Chemia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ każdy student studiów I stopnia jest studentem indywidualnym, który wybiera własna ścieżkę realizowanych przedmiotów. Każdy student ma swojego indywidualnego tutora (opiekuna).W trakcie I semestru masz możliwość uczestnictwa w zajęciach uzupełniających wiedzę z zakresu szkoły średniej. W trakcie II semestru wraz z tutorem wybierasz przedmioty, które będziesz realizował w ramach wybranej specjalności, co zapewni Ci zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Specjalności w ramach kierunku

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Chemia materiałowa,
 • Chemia ogólna,
 • Chemia sądowa,
 • Synteza i analiza chemiczna,
 • Nauczanie chemii i fizyki.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy chemii analitycznej,
 • Podstawy chemii nieorganicznej,
 • Podstawy chemii organicznej,
 • Podstawy chemii fizycznej,
 • Podstawy technologii chemicznej,
 • Podstawy analizy instrumentalnej,
 • Toksykologia,
 • Metody spektralne,
 • Krystalochemia.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym jak i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Absolwenci znajdą pracę w szkolnictwie. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Chemia umożliwi podjęcie studiów II stopnia na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3chemia
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.25
rozszerzony0.50
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3chemia
(część pisemna lub ustna)
0.601
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.50
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.50
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.50
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.40

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Chemii
  • tel.: 61 829 1553
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.