Warunki rekrutacji

Dialog i doradztwo społeczne

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Teologiczny

Opis studiów

To studia dla tych, którzy chcą poznać człowieka oraz fascynujący świat międzyludzkich relacji. Podczas studiów zdobędziesz umiejętności potrzebne do tego, aby pomagać człowiekowi w jego integralnym rozwoju i wspierać dialog społeczny na różnych płaszczyznach. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na odkrycie wartości międzyludzkich relacji, w tym relacji małżeńskich i rodzinnych oraz na poznanie przeszkód, jakie stają na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. Kapitał ludzki, jego promocja i aktywizacja, zarządzanie nim oraz mediacje na różnych płaszczyznach to główne przedmioty zainteresowania tych, którzy wybrali ten kierunek.

Atuty kierunku

Dzięki odpowiedniej ilości ćwiczeń, praktyk i zajęć prowadzonych metodą warsztatów, kierunek stwarza wyjątkowe możliwości  nabycia dobrych kompetencji mediacyjnych. Dialog i doradztwo społeczne prowadzony na Wydziale Teologicznym bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i czerpie z jej bogatej tradycji. Studiowanie łączy się z kształtowaniem własnej osobowości.

Specjalności w ramach kierunku

 • Mediacja i aktywizacja potencjału ludzkiego,
 • Nauki o rodzinie.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Antropologia filozoficzna,
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej,
 • Mediacje społeczne,
 • Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • Konflikty i ich rozwiązywanie,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Techniki twórczego myślenia w pracy grupowej,
 • Problemy i dysfunkcje w życiu rodzinnym.

Praca po studiach

Absolwenci mogą pracować jako:

 • trener indywidualny i grupowy,
 • doradca do spraw aktywizacji zasobów ludzkich,
 • mediator w sprawach cywilnych, karnych,
 • rodzinnych oraz w sporach wielostronnych,
 • doradca życia rodzinnego w różnych poradniach rodzinnych,
 • doradca w zakresie przygotowania do małżeństwa,
 • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
podstawowy0.203
rozszerzony0.40
bez określania poziomu0.40
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
historia
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
bez określania poziomu0.30
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.15
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.403
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.30
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Papieski - laureat
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Teologiczny
  • Informacja zostanie podana wkrótce.