Warunki rekrutacji

English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówangielski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Anglistyki

Marzysz o unikatowych studiach w języku angielskim? Pasjonują Cię język i nowe technologie? Chcesz połączyć zaawansowaną znajomość języka angielskiego z wiedzą o teorii języka i przygotowaniem informatycznym?

Program studiów

4 moduły:

 • językoznawstwo teoretyczne (np. fonologia, składnia, psycholingwistyka, socjolingwistyka, akwizycja języka, językoznawstwo kognitywne)
 • językoznawstwo interdyscyplinarne (np. metody badawcze, językoznawstwo eksperymentalne, badania terenowe)
 • zastosowania technologii informatycznych do analizy językoznawczej (np. eksploracja tekstu, przetwarzanie tekstu, budowa językowych baz danych, analiza mowy)
 • język angielski na poziomie akademickim (np. wymowa, dyskurs, gramatyka, występowanie publiczne).

Szkolenia i staże zawodowe w firmach.

Predyspozycje kandydata

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie teorią i strukturą języka
 • chęć poznania zaawansowanych technologii językowych
 • swoboda w pracy z komputerem
 • pragnienie rozwijania umiejętności analitycznych i eksperymentalnych

Profil absolwenta

 • wysokie kompetencje językowe w połączeniu z kompetencjami miękkimi (kreatywność, elastyczność, komunikatywność)
 • rozwinięta świadomość językowa (dot. zmian językowych, wielokulturowości i wielojęzyczności)
 • wyposażenie w sprawności niezbędne do badania i opisu języka
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego myślenia

Możliwości kariery po studiach  

 • w firmach zajmujących się obróbką i analizą danych językowych w postaci elektronicznej oraz technologiami językowymi
 • w pracy redakcyjnej, w mediach elektronicznych, w public relations, reklamie oraz w tłumaczeniu
 • w sektorze edukacyjnym (praca naukowo-badawcza i dydaktyczna)
 • w obszarach związanych z badaniami rynku i opinii społecznej oraz dziennikarstwie

Przedmioty

 • Academically – oriented English practice: spoken English
 • Academically – oriented English practice: written English
 • Academically – oriented English practice: pronunciation English
 • Linguistic theory: Phonetics and Phonology
 • Linguistic theory: Psycholinguistics

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język angielski
(część pisemna)
rozszerzony0.501
2język angielski
(część ustna)
rozszerzony0.201
bez określania poziomu0.20
3biologia
(część pisemna)
rozszerzony0.301
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
rozszerzony0.30
informatyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język polski
(część pisemna)
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język angielski
(część pisemna lub ustna)
0.701
2biologia
(część pisemna lub ustna)
0.301
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.30
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.30
język polski
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Anglistyki
  • tel.: 61 829 3506
   1. Collegium Novum - główna siedziba Wydziału Anglistyki, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań;
   2. Kolegium Heliodora Święcickiego - ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań.

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.