Warunki rekrutacji

Etnologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Opis kierunku

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii oraz antropologii kulturowej i społecznej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka. Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z zaawansowaną wiedzą przekazać podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę otwartości i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program obejmuje także praktyczną naukę szeregu umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia badań jakościowych, jak i innowacyjne metody z zakresu fieldrecordingu oraz technik pisarskich i filmowych.

ECTS

Program studiów oparty jest na systemie punktowym obowiązującym na większości wiodących uczelni europejskich. Tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, w skrócie – ECTS) jest niezbędnym elementem tworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia akademickiego. ECTS ujednolica zasady odbywania i zaliczania studiów w uczelniach całej Europy, a tym samym umożliwia szacowanie i uznawanie postępów studenta w nauce osiąganych w trakcie studiów w uniwersytetach w różnych krajach. Punkty zdobywane podczas studiowania etnologii na UAM są honorowane na innych uczelniach w całej Europie; i na odwrót – nasza uczelnia uznaje punkty za zajęcia zaliczone przez studentów etnologii UAM na uczelniach zagranicznych.

Współpraca międzynarodowa

IAiE jest aktywnym uczestnikiem europejskich programów edukacyjnych i dysponuje funduszami na delegowanie najlepszych studentów do odbywania okresowych studiów zagranicznych w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Słowenii). W latach 1996-2018 na półroczne (semestralne) studia etnologiczne w ramach programów TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS oraz LLP-ERASMUS wyjechało ponad stu studentów, a kilkudziesięciu kolejnych uczestniczyło w międzynarodowych szkołach letnich.

Atuty kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia oraz antropologia kulturowa i społeczna dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz podstawową wiedzę na temat zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Antropologia wobec współczesności
 • Antropologia etniczności
 • Antropologia pokrewieństwa i płci kulturowej
 • Antropologia migracji
 • Metody badań etnograficznych
 • Podstawy warsztatu naukowego
 • Obserwacja etnograficzna
 • Badania terenowe
 • Studia regionalne

Praca po studiach

Studia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych i mediach, a także wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing), i gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami). Uczymy prowadzenia badań jakościowych w różnych środowiskach, w tym zróżnicowanych kulturowo i społecznie, przekazujemy wiedzę z zakresu nowoczesnych technik rejestrowania danych  (metody audiowizualne) a także z praktycznych umiejętności upowszechniania wiedzy etnologicznej i antropologicznej (reportaż, film, podcasty).  W trakcie studiów organizowane są wyjazdy na badania terenowe, podczas których jest możliwość nauczenia się realizowania projektu badawczego, gromadzenia danych i rejestrowania badanych zjawisk oraz opracowywania materiału.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.401
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.401

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Papieski - laureat
 • Konkurs Wiedzy o Antyku dla Szkół Ponadpodstawowych (poziom licealny) - laureat
 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej „Zostań Wschodoznawcą” - laureat
 • Międzynarodowy Konkurs „Polska - Szwecja, między rywalizacją i współpracą” - laureat
 • Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki - laureat
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - laureat
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie - laureat
 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada „Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 r.” - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - laureat
 • Olimpiada Teologii Katolickiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o III RP - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności - laureat
 • Olimpiada Znajomości Afryki - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
  • Informacja zostanie podana wkrótce.