Warunki rekrutacji

Filmoznawstwo i kultura mediów

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Opis studiów

Kierunek studiów licencjackich filmoznawstwo i kultura mediów należy do obszaru nauk humanistycznych. Jako kierunek interdyscyplinarny korzysta z narzędzi i wyników badań wypracowanych przede wszystkim w obrębie dyscyplin: literaturoznawstwa, nauk o sztuce, kulturoznawstwa i nauk o mediach.

Oferowany program zajęć umożliwia szerokie spojrzenie na kulturę od starożytności do współczesności przez pryzmat obrazów filmowych. Przygotowuje do kompetentnego poznawania i rozumienia twórczości artystycznej w jej rozmaitych wymiarach - historycznym, estetycznym, społecznym, ekonomicznym - służy wykształceniu umiejętności rzetelnej analizy i interpretacji dzieła filmowego w oparciu o narzędzia nauki o literaturze, a także nauk o sztuce, kulturze i mediach.

Atuty kierunku

Kilkusemestralne cykle zazębiających się ze sobą przedmiotów stwarzają studentowi możliwość sukcesywnego rozwijania zdobytych umiejętności filmoznawczych i literaturoznawczych, a stopniowo poszerzany o inne dziedziny sztuki (malarstwo, muzyka) i inne media (telewizja).

Program pozwala utrzymać interdyscyplinarny profil studiów, stawiających sobie za cel rozwijanie perspektyw humanistycznych, kształcenie świadomości ciągłości historycznej oraz poczucia wartości wykształcenia humanistycznego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kino światowe,
 • Historia filmu polskiego,
 • Analiza i interpretacja filmu,
 • Gatunki filmowe i literackie,
 • Film dokumentalny,
 • Historia telewizji,
 • Film animowany,
 • Muzyka i film,
 • Bohater filmowy i literacki,
 • Mistrzowie kina.

Praca po studiach

Absolwent kierunku filmoznawstwo i kultura mediów będzie przygotowany do pracy:

 • w instytucjach filmowych (kina, firmy dystrybucyjne, biura festiwalowe, archiwa etc.),
 • różnego rodzaju placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową (ośrodki kultury, kina studyjne itp.),
 • w wyszukiwaniu i opracowywaniu danych i materiałów informacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków masowego przekazu,
 • w instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.30
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.30
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.30
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.30
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.201
4wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.201

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs o Indeks Poznańskiego Filmoznawstwa - laureat
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • tel.: 61 829 4592
  • ul. Fredry 10

   61-701 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.