Warunki rekrutacji

Filologia germańska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis studiów

Studia adresowane są do kandydatów znających język niemiecki na poziomie średnio zaawansowanym. Łączą naukę języka niemieckiego z nauką o kulturze i literaturze niemieckiej, językoznawstwem i translatoryką. Umożliwią Ci poznanie zjawisk z różnych dziedzin kultury, stosunków polsko-niemieckich i uzyskanie podstawowych kompetencji translatorycznych oraz znajomości języków specjalistycznych (język kultury, prawa, ekonomii, techniki, medycyny, motoryzacji). Od II roku studiów oferujemy bloki przedmiotów specjalizacyjnych do wyboru, zwane profilami: - profil tłumaczeniowy, - profil komunikacja międzykulturowa, - profil języki specjalistyczne i translatoryka

Atuty kierunku

 • dogłębna nauka języka niemieckiego na bardzo wysokim poziomie,
 • nowoczesne technologie w nauczaniu, np. platforma e-learningowa,
 • duży nacisk na praktyczne umiejętności językowe,
 • profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej z wykorzystaniem języka niemieckiego,
 • możliwość wyjazdu na staże i stypendia zagraniczne w ramach współpracy z uczelniami w Bielefeld, Gießen, Greifswald, Hanowerze, Kilonii, Mannheim, Moguncji, a także w Pecs i Segedynie (Węgry), Lublanie i Mariborze (Słowenia).

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka niemieckiego,
 • Historia literatury niemieckiej,
 • Historia i kultura niemieckiego obszaru językowego,
 • Gramatyka kontrastywna polsko-niemiecka,
 • Fonetyka i fonologia, morfologia, składnia języka niemieckiego,
 • Tłumaczenia tekstów specjalistycznych, publicystycznych i użytkowych,
 • Komputerowe wspomaganie tłumaczenia,
 • Relacje między kulturami - interkulturowość,
 • Germanista jako pośrednik między kulturami,
 • Język specjalistyczny ekonomia/gospodarka/prawo/administracja.

Praca po studiach

Absolwentów filologii germańskiej z dyplomem licencjata potrzebują instytucje i organizacje kulturalne, polityczne, środki masowego przekazu, turystyka, usługi, instytucje EU, znajdą oni zatrudnienie także w szkolnictwie i w obszarach związanych z polsko-niemieckim sąsiedztwem. Absolwenci filologii germańskiej znajdą również pracę w administracji, gdzie oprócz znajomości języka niemieckiego niezbędna jest także umiejętność tłumaczenia i znajomość języków specjalistycznych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50
3język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język niemiecki
(część pisemna lub ustna)
0.701

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.