Warunki rekrutacji

Filologia polska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Opis studiów

Filologia polska to kierunek dla osób z inicjatywą, a jednocześnie z przekonaniem, że bardzo ważne jest profesjonalne przygotowanie do przyszłej pracy. Dlatego też wśród przedmiotów polonistycznych są takie, które przybliżają zagadnienia związane z literaturą (od dawnej po najnowszą) i językiem polskim (w odniesieniu do jego rozwoju), jak również moduły specjalnościowe. Nowoczesny polonista to zatem świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel. Poznańska filologia polska zajęła w 2018 roku pierwsze miejsce w rankingu „Perspektyw”.

Atuty kierunku

Studenci uczestniczą w realizacji wielu projektów o charakterze popularyzatorskim i naukowym, odbywają staże i praktyki, inicjują działania kulturalne w przestrzeni Poznania, jak również korzystają z wielu form wsparcia (stypendia, koła naukowe, publikacje, konkursy, wyjazdy badawcze). Dzięki modułowej konstrukcji programu możliwy jest wybór różnych ścieżek edukacyjnych, a specyfika planu zajęć pozwala na łączenie studiów z innymi obowiązkami.

Specjalności w ramach kierunku

 • Artystycznoliteracka,
 • Animacja kultury,
 • Dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • Dziennikarska,
 • Komunikacja medialna,
 • Komunikowanie międzykulturowe,
 • Logopedyczna,
 • Nauczycielska,
 • Wydawnicza.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Współczesne życie literackie,
 • Nauka o współczesnym języku polskim,
 • Polska literatura najnowsza,
 • Kultura języka polskiego,
 • Teoria literatury,
 • Literatura powszechna,
 • Językoznawstwo ogólne.

Praca po studiach

 • redakcje,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kultury,
 • urzędy,
 • szkoły,
 • placówki dyplomatyczne,
 • biblioteki,
 • archiwa,
 • agencje reklamowe.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.60
2historia
(część pisemna)
podstawowy0.102
rozszerzony0.20
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.601
2historia
(część pisemna lub ustna)
0.202
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.20
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.20
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs "Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą" - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • tel.: 61 829 4592
  • ul. Fredry 10

   61-701 Poznań

   Kampus Śródmiejski

  • Informacja zostanie podana wkrótce.