Warunki rekrutacji

Filologia romańska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie.

Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

 • możliwość zdobywania oraz pogłębiania znajomości języka francuskiego na poziomie C1,
 • bogata oferta przedmiotów filologicznych zapewniająca uzyskanie niezbędnych kompetencji przyszłym filologom,
 • możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty,
 • praktyki zawodowe zwiększające możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, realizowane w firmach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo,
 • Dydaktyka,
 • Traduktologia.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka francuskiego,
 • Nauka drugiego języka obcego (angielski, włoski, hiszpański),
 • Fonetyka artykulacyjno-korekcyjna,
 • Francja współczesna,
 • Historia Francji,
 • Literatura, sztuka, społeczeństwo francuskie,
 • Wprowadzenie do akwizycji języków romańskich,
 • Wprowadzenie do komunikacji interkulturowej,
 • Semantyka jęz. francuskiego z elementami leksykologii,
 • Seminarium licencjackie (językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, traduktologiczne),
 • Praktyki zawodowe.

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język francuski
(część pisemna)
rozszerzony0.401
język obcy nowożytny
(inny niż: język francuski)
(część pisemna)
rozszerzony0.30
3język francuski
(część ustna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.30
bez określania poziomu0.30
język obcy nowożytny
(inny niż: język francuski)
(część ustna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język francuski
(część pisemna lub ustna)
0.701
język obcy nowożytny
(inny niż: język francuski)
(część pisemna lub ustna)
0.50

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.