Warunki rekrutacji

Filologia skandynawska, specjalność filologia szwedzka

  • Poziom kształceniapierwszego stopnia
  • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
  • Język studiówpolski
  • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
  • Miejsce zajęćPoznań
  • WydziałWydział Neofilologii

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.501
3język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701