Warunki rekrutacji

Filologia włoska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis studiów

Studia zapewnią Ci praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. To jednak nie wszystko, ponieważ nasze oferta to wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach.

Zapoznasz się z procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej.

Poprzez możliwość poznania języka francuskiego oraz rozwijających się w nim literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

Możliwość zdobywania oraz pogłębiania znajomości języka włoskiego na poziomie C1, bogata oferta przedmiotów filologicznych zapewniająca uzyskanie niezbędnych kompetencji przyszłym filologom, możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, praktyki zawodowe zwiększające możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, realizowane w firmach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Językoznawstwo,
 • Literaturoznawstwo.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka j. włoskiego,
 • Język francuski,
 • Gramatyka opisowa języka włoskiego,
 • Wiedza o Włoszech współczesnych,
 • Literatura i kultura Włoch,
 • Historia języka,
 • Historia języka włoskiego,
 • Historia sztuki włoskiej,
 • Seminarium licencjackie.

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka włoskiego oraz języka francuskiego, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język włoski.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język włoski
(część pisemna)
rozszerzony0.401
język obcy nowożytny
(inny niż: język włoski)
(część pisemna)
rozszerzony0.30
3język włoski
(część ustna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.30
bez określania poziomu0.30
język obcy nowożytny
(inny niż: język włoski)
(część ustna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.301
2język włoski
(część pisemna lub ustna)
0.701
język obcy nowożytny
(inny niż: język włoski)
(część pisemna lub ustna)
0.50

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.