Warunki rekrutacji

Filologia wschodniosłowiańska, specjalność filologia ukraińska

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis studiów

Studia w ramach filologii ukraińskiej ukierunkowane są przede wszystkim na uzyskanie przez studentów biegłej kompetencji językowej (na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jednak ”filolog” – to nie tylko ekspert od języka, ale także świetny specjalista w zakresie historii, literatury i kultury danego kraju. W ramach danej specjalności studenci mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury Ukrainy, a także nabycia praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej oraz przekładu pisemnego i ustnego. Program studiów obejmuje również możliwość nauki j. angielskiego oraz j. rosyjskiego.

Atuty kierunku

 • nauka j. ukraińskiego od podstaw, ukierunkowana na opanowanie umiejętności językowych na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • możliwość doskonalenia nauki j. ukraińskiego na Ukrainie (m.in. w ramach praktyk studenckich we Lwowie),
 • możliwość semestralnego pobytu za granicą (w ramach programu ERASMUS) lub na innej uczelni w Polsce (w ramach programu MOST),
 • rozwijanie własnych zainteresowań, m.in. we Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

Studenci filologii ukraińskiej zdobywają umiejętności językowe w zakresie j. ukraińskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1. Nieodłącznym elementem programu studiów jest znaczna ilość zajęć z Praktycznej Nauki Języka Ukraińskiego (aż 630 godzin), mających na celu nie tylko zapewnienie przyszłym absolwentom biegłej znajomości języka, lecz także kompetencji interkulturowej.

Przedmioty realizowane w toku studiów to również m.in.:

 • Historia literatury ukraińskiej,
 • Historia Ukrainy,
 • Gramatyka j. ukraińskiego,
 • Gramatyka konfrontatywna polsko-ukraińska,
 • Język mediów ukraińskich,
 • Warsztaty pisemne i ustne j. ukraińskiego.

Ponadto studenci część programu studiów kształtują samodzielnie, mając do dyspozycji przedmioty fakultatywne do wyboru z aktualizowanej corocznie listy zajęć, oferowanych przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej.

Szczegółowy plan studiów jest dostępny na stronie: ifros.home.amu.edu.pl

Praca po studiach

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w:

 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, przedsiębiorstwach współpracujących z Ukrainą,
 • w sektorze usług turystycznych, logistyczno-transportowych, administracyjnych (m.in. obsługi ruchu granicznego/celnego) wymagających nie tylko biegłej znajomości j. ukraińskiego i j. angielskiego, ale również efektywnej komunikacji interkulturowej,
 • biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno-oświatowych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20
3język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.301
rozszerzony0.50

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
0.251
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.751

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.