Warunki rekrutacji

Filozofia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Filozoficzny

Opis studiów

Studia filozoficzne uczą sprawnie formułować najtrudniejsze nawet myśli oraz zrozumieć poglądy innych. Pytania o kondycję człowieczeństwa, o istotę otaczającej nas rzeczywistości, o sens i znaczenie obserwowanych fenomenów społecznych są zawsze aktualne. Umiejętność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porządkować, a także tłumaczyć świat. Metafizyka? Gender? Polityka? Nie straszymy, wyjaśniamy! Co semestr oferujemy kilkanaście przedmiotów fakultatywnych, umożliwiających rozwój indywidualnych zainteresowań.

Atuty kierunku

Studenci filozofii mają szansę uczestniczyć w konferencjach, kołach naukowych oraz wziąć udział w wymianach stypendialnych MOST i Erasmus+ (29 europejskich uczelni partnerskich). Prowadzimy Studenckie Grupy Badawcze, umożliwiające rozwój zainteresowań pod opieką kadry naukowej. Wydajemy studenckie czasopismo naukowe „Preteksty”. Studia można rozszerzyć o specjalność nauczycielską. Po ukończeniu studiów oferujemy kontynuację nauki na studiach magisterskich w naszym Instytucie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Etyka,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Życie publiczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Epistemologia,
 • Estetyka,
 • Etyka,
 • Filozofia Dalekiego Wschodu,
 • Filozofia społeczna i polityczna,
 • Historia filozofii,
 • Logika,
 • Metodologia,
 • Ontologia,
 • Retoryka z erystyką.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku filozofia znajdą zatrudnienie m.in. przy opracowywaniu kodeksów etycznych, pisaniu i redagowaniu tekstów, a także w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Dzięki umiejętnościom krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów sprawdzają się jako liderzy zespołów pracowników.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3biologia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
chemia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
filozofia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o tańcu
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.601
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3historia
(część pisemna lub ustna)
0.201
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Papieski - laureat
 • Olimpiada Artystyczna - laureat
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Filozoficzny
  • ul.Szamarzewskiego 89C

   60-568 Poznań

   Kampus Ogrody

  • Informacja zostanie podana wkrótce.