Warunki rekrutacji

Gospodarka i ekonomia w dziejach

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Historii

Opis studiów

Gospodarka i ekonomia w dziejach to kierunek studiów realizowany na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych. Jego interdyscyplinarny program obejmuje zarówno przedmioty z obszaru nauk humanistycznych, jak i społecznych, (w tym m.in. historię gospodarczą oraz mikro i makroekonomię) łącząc w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące: gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania w dziejach.

Atuty kierunku

Gospodarka i ekonomia w dziejach proponuje oryginalne spojrzenie na procesy gospodarcze oraz otwiera nowe możliwości zawodowe w sferze szybko rozwijającej się gospodarki informacyjnej. Jest kierunkiem unikalnym w skali kraju, nawiązującym do anglosaskich wzorów w zakresie Socio-economic studies, realizowanych na wielu uniwersytetach w USA i Wielkiej Brytanii.

Wybrane przedmioty na studiach

W trakcie trzyletnich studiów licencjackich na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach studenci uczą się:

 • przedmiotów zapoznających studiujących z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata, historią myśli ekonomicznej i współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi,
 • przedmiotów zapoznających studiujących z wiedzę dotyczącą metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych w perspektywie długiego trwania,
 • nowoczesnych metod gromadzenia źródeł informacji, opracowywania i interpretowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (Excel z VBA, Statistica, język R),
 • specjalistycznych przedmiotów historycznych, ekonomicznych i prawnych umożliwiających pogłębioną analizę procesów gospodarczych i społecznych,
 • języków nowożytnych.

Bloki przedmiotów do wyboru

Elastyczność programu studiów zapewniają dwa bloki przedmiotów do wyboru. Studenci zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogą wybierać przedmioty z:

 • bloku przedmiotów poświęconych historii gospodarczej
 • bloku przedmiotów poświęconych administracji publicznej i samorządności

Praca po studiach

Studia na kierunku gospodarka i ekonomia w dziejach przygotowują absolwentów do:

 • interdyscyplinarnej analizy danych gospodarczych i społecznych uwzględniającej uwarunkowania polityczne, prawne, przyrodnicze i kulturowe,
 • pracy w roli w roli analityka rynkowego i specjalisty ds. gromadzenia i przetwarzania danych
 • analitycznego i krytycznego myślenia z wykorzystaniem metod i narzędzi z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
 • pracy indywidualnej i grupowej w celu rozwiązania zdefiniowanych problemów
 • pracy w:
 1. firmach produkcyjnych i usługowych,
 2. doradztwie finansowym i gospodarczym oraz sektorze bankowym i ubezpieczeniowym,
 3. mediach i firmach zajmujących się marketingiem,
 4. instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.251
rozszerzony0.50

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.201
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.501

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko