Warunki rekrutacji

Geologia (studia licencjackie 3-letnie)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis studiów

Studia licencjackie na kierunku geologia mają charakter ogólnogeologiczny. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu geologii podstawowej. Poznasz również w zarysie główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach. Duża waga przykładana jest do kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30% zajęć wynika z Twojego indywidualnego wyboru, spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań.

Atuty kierunku

Zdobycie szerokiej wiedzy geologicznej stanowiącej klasyczny kanon wykształcenia każdego geologa na świecie. Kontynuacja i rozwinięcie zajęć kameralnych w postaci ćwiczeń terenowych, realizowanych w niewielkich grupach w sezonie letnim. Możliwość samodzielnego kształtowania swojej edukacji oraz rozwijania swoich zainteresowań w ramach kół naukowych. Doskonały punkt wyjścia do studiów drugiego stopnia, umożliwiających rozwijanie pasji naukowej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Mineralogia,
 • Geologia dynamiczna,
 • Sedymentologia,
 • Geologia kenozoiku,
 • Geologia strukturalna,
 • Geologia morza,
 • Geologia historyczna,
 • Wstęp do geofizyki,
 • Geologia regionalna Polski,
 • Kartografia geologiczna.

Praca po studiach

 • administracja geologiczna (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Okręgowe Urzędy Górnicze),
 • instytuty badawcze (Państwowy Instytut Geologiczny),
 • firmy zajmujące się poszukiwaniami i eksploatacją złóż (m. in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, KGHM Polska Miedź SA, Kopalnia Soli Kłodawa SA).

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • tel.: 61 829 6121
   • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
   • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko

   • poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
   • środa: godz. 13:00-15:00
   • czwartek: godz. 10:00-15:00
   • piątek: godz. 10:00-14:00
   • sobota: godz. 8:00 - 15:00