Warunki rekrutacji

Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie 3-letnie)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Opis studiów

Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie) istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania.

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności wyniesione z tych studiów pozwolą Ci m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych (z wykorzystaniem narzędzi GIS) oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Atuty kierunku

Zyskasz nterdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki i planowania przestrzennego oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń terenowych w kraju i zagranicą, praktyk zawodowych w jednostkach i instytucjach administracji publicznej, pracowniach projektowych i urbanistycznych; staży praktycznych finansowanych z projektu stażowego PO WER „Kierunek praca...”.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy urbanistyki i architektury,
 • Projektowanie urbanistyczne,
 • Projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
 • Systemy informacji geograficznej GIS,
 • Lokalizacja działalności gospodarczej,
 • Prawoznawstwo,
 • Samorząd terytorialny w Polsce,
 • Rysunek techniczny i planistyczny,
 • Wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej,
 • Planowanie przestrzenne.

Praca po studiach

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego, a po ich uzyskaniu wykonywać zawód urbanisty. Absolwent przygotowany jest do pracy w: administracji publicznej (głównie wydziały planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, rozwoju społeczno-gospodarczego), przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem społeczno-gospodarczym, planowaniem przestrzennym, firmach otoczenia biznesu, agencjach nieruchomości itp.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - finalista
 • Olimpiada Statystyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
  • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko