Warunki rekrutacji

Geografia, specjalność geoanaliza społeczno-ekonomiczna

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis studiów

Specjalność geoanaliza społeczno - ekonomiczna oferuje nabycie unikalnych umiejętności geoanalitycznych w zakresie zjawisk społeczno-ekonomicznych. To propozycja, która pozwala sprostać wyzwaniomdynamicznie zmieniającej się polskiej gospodarki (w tym programu reindustrializacji, budowy innowacyjnej gospodarki opartej wiedzy, itp.), ale przede wszystkim reakcja na sygnały samorządów terytorialnych i firm doradczych zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności analityczne z wykorzystaniem technologii wizualizacyjnych (w tym geoinformacyjnych).

Podczas zajęć nauczysz się wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji danych (np. metody prezentacji danych, organizacja i metody badań społecznych, socjologia, statystyka, wskaźniki społeczno-ekonomiczne i ich zastosowanie).Nabędzisz umiejętności prezentacji kartograficznej i wizualnej zjawisk społeczno-gospodarczych (np. kartografia społeczno-ekonomiczna, kartografia internetowa, geowizualizacja zjawisk społeczno-gospodarczych) oraz poszerzysz swoje kompetencje w sferze administracji lokalnej (np. geografia administracji, e-administracja, marketing terytorialny, gospodarka i planowanie przestrzenne, konflikty społeczne w przestrzeni lokalnej, przestrzeń publiczna i krajobraz miasta).

Atuty kierunku

Program studiów przewiduje ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej i ćwiczenia terenowe regionalne, a także praktyki zawodowe w instytucjach administracji publicznej, pracowniach projektowych, bądź jednostkach badawczych. Ponadto jako student tej specjalności możesz uczestniczyć w programach stażowych w ramach projektu Awans kompetencyjny, czy też w zajęciach podnoszących kwalifikacje i umiejętności w ramach projektu Geocentrum doskonałości.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metody prezentacji danych,
 • Organizacja i metody badań społecznych,
 • Socjologia,
 • Kartografia internetowa,
 • Geowizualizacja zjawisk społeczno - gospodarczych,
 • E-administracja,
 • Marketing terytorialny.

Praca po studiach

Miejsca pracy dla absolwentów to m.in.:

 • wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
 • ośrodki analityczno- badawcze, np. zajmujące się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
 • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - finalista
 • Olimpiada Statystyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • tel.: 61 829 6121
   • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
   • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko

   • poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
   • środa: godz. 13:00-15:00
   • czwartek: godz. 10:00-15:00
   • piątek: godz. 10:00-14:00
   • sobota: godz. 8:00 - 15:00