Warunki rekrutacji

Filologia, specjalność hebraistyka

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

Opis studiów

Program licencjackich studiów hebraistycznych realizowany jest przez Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa we współpracy z Instytutem Historii UAM. Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych, głównie z zakresu współczesnej izraelskiej hebrajszczyzny, a także przekazanie ogólnej wiedzy hebraistycznej i judaistycznej, zaznajomienie z historią i kulturą Żydów aszkenazyjskich oraz Karaimów polskich. Ukończysz studia licencjackie ze znajomością języka kierunkowego na poziomie B2.

Atuty kierunku

 • Możliwość wyjazdu na stypendium
 • Lektorat języka prowadzą wyłącznie doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy oraz wysoko wyspecjalizowani nauczyciele akademiccy

Specjalność w ramach kierunku

Nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historia literatury jidisz
 • Arabska komunikacja pozawerbalna
 • Historia Izraela i Żydów w starożytności
 • Praktyczna nauka języka hebrajskiego izraelskiego
 • Wątki żydowskie w sztuce współczesnej

Praca po studiach

 • Wydawnictwa
 • Redakcje czasopism,
 • Środki masowego przekazu
 • Turystyka
 • Gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury
 • Dziennikarz
 • Pracowników misji i organizacji międzynarodowych
 • Pracownik placówek dyplomatycznych

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.401
rozszerzony0.80

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.251
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.751

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.