Warunki rekrutacji

Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Opis studiów

Studia na kierunku geografia prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko.

Natomiast specjalność to odpowiedź na potrzebę analiz regionalnych i rozwiązywania lokalnych problemów związanych z postępującym deficytem wody w gospodarce, rolnictwie i branży komunalnej oraz zmianami klimatu i ich potrzebami. To propozycja wynikająca z potrzeb rynku pracy.

Podczas pierwszego roku zdobędziesz wiedzę podstawową zgodną z kierunkiem geografia. Dwa kolejne lata pozwolą Ci na rozwijanie zainteresowań specjalistycznych.  Przewidziane są także ćwiczenia terenowe, podczas których poznasz specyfikę pozyskiwania danych, zapoznasz się z obsługą i możliwościami wykorzystania aparatury pomiarowej i nowoczesnych narzędzi badawczych

Atuty kierunku

Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i procesami w środowisku geograficznym, nie tylko podczas zajęć wykładowych, ale także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski. Program studiów zapewnia ci możliwość wyboru 30 % przedmiotów, w których chcesz uczestniczyć.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Hydrologia i oceanografia,
 • Meteorologia i klimatologia
 • Zasoby i ochrona atmosfery
 • Monitoring środowiska przyrodniczego
 • Hydrogeologia
 • Systemy Informacji Geograficznej
 • Meteorologia synoptyczna
 • Hydrochemia
 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne

Praca po studiach

Miejsca pracy dla absolwentów to m.in.:

 • wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
 • ośrodki analityczno- badawcze, np. zajmujące się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
 • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.151
rozszerzony0.30
2geografia
(część pisemna)
podstawowy0.351
rozszerzony0.70
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
informatyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.30
rozszerzony0.60

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.301
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.701
biologia
(część pisemna lub ustna)
0.60
fizyka / fizyka i astronomia
(część pisemna lub ustna)
0.60
informatyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.60
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.60

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - finalista
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej - laureat
 • Olimpiada Astronomiczna - finalista
 • Olimpiada Astronomiczna - laureat
 • Olimpiada Biologiczna - finalista
 • Olimpiada Biologiczna - laureat
 • Olimpiada Chemiczna - finalista
 • Olimpiada Chemiczna - laureat
 • Olimpiada Fizyczna - finalista
 • Olimpiada Fizyczna - laureat
 • Olimpiada Geograficzna - finalista
 • Olimpiada Geograficzna - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Nautologiczna - finalista
 • Olimpiada Nautologiczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - finalista
 • Olimpiada Statystyczna - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  • tel.: 61 829 6121
   • Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
   • Collegium Geologicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 12, 61-680 Poznań

   Kampus Morasko

   • poniedziałek, wtorek: godz. 10:00-15:00
   • środa: godz. 13:00-15:00
   • czwartek: godz. 10:00-15:00
   • piątek: godz. 10:00-14:00
   • sobota: godz. 8:00 - 15:00