Warunki rekrutacji

Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Historii

Opis kierunku

Studia, które kompleksowo przygotują Cię do zawodu nauczyciela w zakresie dwóch przedmiotów: historii i języka polskiego! Humanistyka w szkole to nowoczesna, interdyscyplinarna propozycja studiów przygotowana wspólnie przez Instytut Filologii Polskiej i Instytut Historii. Dzięki temu połączeniu studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu dwóch kierunków humanistycznych oraz uzyskania kwalifikacji zawodowych do nauczania historii i języka polskiego w szkole podstawowej. Praktyczny profil i modułowy program studiów zapewniają pełne i rzetelne przygotowanie do pracy zawodowej, co zwiększa szanse absolwentów tego kierunku na rynku pracy.

Atuty kierunku

To studia, które mają niezwykle praktyczny wymiar. Studenci realizują 180 godzin praktyk z zakresu dydaktyki historii i języka polskiego, ale również z pedagogiki i psychologii. Proces kształcenia obejmuje także elementy dydaktyki.

Praca po studiach

Profesjonalne przygotowanie do pracy w szkole podstawowej w zakresie nauczania języka polskiego i historii przy jednoczesnej możliwości kontynuowania edukacji na studiach II stopnia - wybierając albo studia historyczne, albo studia polonistyczne lub łącząc te dwa kierunki.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.20
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturę (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.201
3dowolny przedmiot
(inny niż: język obcy nowożytny, język polski)
(część pisemna lub ustna)
0.401

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Historii
  • tel.: 61 829 1351
  • ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7

   Poznań

   Kampus Morasko

  • Informacja zostanie podana wkrótce.