Warunki rekrutacji

Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćPoznań
 • WydziałWydział Neofilologii

OPIS STUDIÓW:

Język jest dla większości z nas podstawowym medium przekazu informacji. Aby zajmować się przetwarzaniem informacji, dobrze jest wiedzieć coś więcej o języku. Na tym kierunku poznasz nie tylko „anatomię języka” i jego podsystemów, ale również nauczysz się, jak z takiej wiedzy korzystać. Poznasz oprogramowanie niezbędne do pracy nowoczesnemu tłumaczowi, redaktorowi gazety, pracownikowi archiwum i w wielu innych profesjach. Oprócz tego nauczysz się kilku języków obcych. Oswoisz się z wielokulturowością, która jest rzeczą zarazem oczywistą i niezwykłą.

ATUTY KIERUNKU:

 • Możliwość uczestnictwa w unikatowych projektach naukowych związanych z technologią mowy i języka, komunikacją multimodalną, badaniami nad językiem prawa i innymi dziedzinami
 • Możliwość nauki kilku języków obcych

SPECJALNOŚĆ W RAMACH KIERUNKU:

Nie wyodrębniono specjalności.

WYBRANE PRZEDMIOTY NA STUDIACH:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Podstawy programowania
 • Psycholingwistyka i akwizycja języka
 • Językoznawstwo typologiczne i porównawcze
 • Współczesne teorie lingwistyczne

PRACA PO STUDIACH:

 • Środki masowego przekazu
 • Praca w gospodarce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część ustna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.20
bez określania poziomu0.20
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.501
3geografia
(część pisemna)
rozszerzony0.301
historia
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język mniejszości narodowej
(część pisemna)
rozszerzony0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna)
rozszerzony0.30
matematyka
(część pisemna)
rozszerzony0.30

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.701
2geografia
(część pisemna lub ustna)
0.301
historia
(część pisemna lub ustna)
0.30
język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.30
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.30

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Konkurs Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej "Zostań Wschodoznawcą" - laureat
 • Olimpiada Informatyczna - finalista
 • Olimpiada Informatyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Matematyczna - finalista
 • Olimpiada Matematyczna - laureat
 • Olimpiada Statystyczna - finalista
 • Olimpiada Statystyczna - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Wydział Neofilologii
  • Informacja zostanie podana wkrótce.