Warunki rekrutacji

Komunikacja europejska (Gniezno)

 • Poziom kształceniapierwszego stopnia
 • Czas trwania 3 lata (6 sem.)
 • Język studiówpolski
 • Forma studiówstacjonarne (dzienne)
 • Miejsce zajęćGniezno
 • WydziałInstytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Opis studiów

Kierunek komunikacja europejska jest adresowany do osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, poszukujących nowoczesnej interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej i pragnących podnieść swoje kompetencje praktyczne w zakresie komunikacji interpersonalnej. Zaproszenie kierujemy do absolwentów polskich oraz zagranicznych szkół średnich wszelkiego typu. Komunikacja europejska oferuje otwarte wykształcenie zgodne z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Student nauczy się zarządzać relacjami interpersonalnymi, diagnozować różnego typu procesy społeczne, skutecznie wykorzystywać komunikację wirtualną, pozna podstawy działań promocyjnych. Wiedza praktyczna przekazywana studentom jest umiejscowiona w szerokim kontekście historycznym, prawnym, filologicznym i kulturoznawczym.

Atuty kierunku

Komunikacja europejska łączy nowoczesną humanistykę teoretyczną z doświadczeniem praktyków w zakresie komunikacji biznesowej, medialnej i publicznej. Program kierunku przewiduje realizację połowy zajęć w formie warsztatów. Uwzględnia 360 godzin praktyk na każdym poziomie studiów. W ramach programu Compare your culture studenci mogą uczestniczyć w  zajęciach prowadzonych przez znakomitych wykładowców z całego świata, a w ramach modułu "Przybliżenia" odbywać wizyty studyjne w europejskich stolicach.

Specjalności w ramach kierunku

 • Dyplomacja publiczna,
 • Retoryka stosowana.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Komunikacja kulturowa i podstawy komunikacji społecznej,
 • Warsztat z edytorstwa,
 • Visual culture,
 • Interpretacja tekstu popkultury,
 • Nowa komunikacja medialna,
 • Technologie informacyjne,
 • Sztuka wystąpień publicznych,
 • PR w mediach społecznościowych,
 • Zarządzanie informacją w dyplomacji publicznej,
 • Warsztaty kreatywnego pisania.

Praca po studiach

Absolwenci komunikacji europejskiej doskonale odnajdują się na współczesnym rynku pracy. Są cenionymi pracownikami działów promocji, marketingu i PR, zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i publicznych. Rozwijają karierę  w małych firmach, start-upach, agencjach reklamowych czy międzynarodowych korporacjach. Po ukończeniu komunikacji europejskiej znajdują również zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz w mediach tradycyjnych i internetowych.

Zasady przeliczania wyników na świadectwie dojrzałości

Tryb I

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. nową maturę (egzamin maturalny), maturę IB lub maturę zagraniczną

GrupaPrzedmiotPoziomWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
2język obcy nowożytny
(część pisemna)
podstawowy0.101
rozszerzony0.30
3historia
(część pisemna)
podstawowy0.201
rozszerzony0.40
historia muzyki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
historia sztuki
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język grecki i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
język łaciński i kultura antyczna
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna)
podstawowy0.20
rozszerzony0.40
biologia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
geografia
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20
matematyka
(część pisemna)
podstawowy0.10
rozszerzony0.20

Tryb II

dotyczy kandydatów, którzy zdawali tzw. starą maturą (egzamin dojrzałości)

GrupaPrzedmiotWagaLiczba
uwzględnianych
przedmiotów
z grupy
1język polski
(część pisemna lub ustna)
0.401
2język obcy nowożytny
(część pisemna lub ustna)
0.401
3biologia
(część pisemna lub ustna)
0.201
geografia
(część pisemna lub ustna)
0.20
historia
(część pisemna lub ustna)
0.20
język łaciński
(część pisemna lub ustna)
0.20
matematyka
(część pisemna lub ustna)
0.20
wiedza o społeczeństwie
(część pisemna lub ustna)
0.20

Lista olimpiad uprawniająca do uzyskania maksymalnej liczby punktów

 • Olimpiada Filozoficzna - finalista
 • Olimpiada Filozoficzna - laureat
 • Olimpiada Historyczna - finalista
 • Olimpiada Historyczna - laureat
 • Olimpiada Języka Angielskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Angielskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Francuskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Francuskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Hiszpańskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Łacińskiego - laureat
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - finalista
 • Olimpiada Języka Niemieckiego - laureat
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - finalista
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego - laureat
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym - laureat
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - finalista
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - laureat

Kontakt dla kandydatów na wydziale

 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
  • Informacja zostanie podana wkrótce.